Tuesday, May 09, 2006

sayang

sayang na talent, kung ginamit lang sana sa mabuti, kaso, sa kalokohan na naman inaksaya ang talent na ipinagkaloob sa kanya. see story here. 57 months sa bilangguan. hayan ang kabayaran.

sa mga hacker dyan, hacking is a serious crime. sayang ang talent nyo kung dyan nyo gugugulin.

yun lang!

1 comment:

VemSan said...

hindi yan FilAm, amerikano na yan!

itakwil daw ba?! tanga kasi eh! hehehehe