Monday, July 18, 2005

gising

nagising na ako dahil sa alarm ng cellphone ko. back to work!

1 comment:

may said...

hi marhgil! ey bro baka pwede ka nman dis fri will wait u maybe will change plan, we'll meet u somewhere but we have to arrange it. depende sa mga confimed na darating. Ning is really excited to see u. see u bro!

will post my contact baka tommorow na lang.