Sunday, July 24, 2005

confession of a diabetic

sometimes, pag nababadtrip ako at yung tipong gusto kong makalimot, mahilo, hindi ko na kailangang bumili ng beer... magpapakasasa lang ako sa ice cream at kahit ano pang matamis, ayos, solve na ako. kagaya ngayon, bad trip ako, bought an ice cream and a coke. para na din akong naglasing. mamayang gabi na lang ako iinom ng gamot.

No comments: