Thursday, August 25, 2005

sumabog na!

totoo! sumabog na ang bombang sinasabi ko sa post na ito. napatalsik na si de chavez ng batangas state universitY!!!!! sabi sa inyo eh, konting tiis lang, makakamit din ang tagumpay! eto po ang balita!!!

1 comment:

Anonymous said...

may isang napatalsik n hindi dapat kasama