Thursday, August 18, 2005

gamot at aso

magandang pangalan ng gamot...

1. camot. gamot sa kati
2. cinga. gamot sa baradong ilong
3. hinga-pa. gamot sa hika
4. T-is. pain reliever
5. pasac. gamot sa singaw

magandang pangalan ng aso... imagine na may bisita kayo sa harap ng bahay while your dog is barking at them... tapos sisigawan mo yung aso ng pangalan nya... tatakbo na lang yung bisita nyO!

1. Kagat
2. Sunggab or Sunggabi
3. Hangkab
4. Tikim or Tikmanmo
5. Sugod

yun lang, wala na akong maisip...

1 comment:

ycel said...

wei! yun aso ng kapitbahay namin, na itinuring ko na rin na aso namin, Sunggabi ang name! yun nga lang, patay na... pero pang-asar sa ibang tao pag sinasaway namin sa pagtahol =)