Wednesday, November 23, 2005

this or that

shoot-out or rob-out??? kayo ang humatol, tingnan ang kagilagilalas at nakakagimbal na video dito.

1 comment:

Saint Eroica said...

hmmmm.... lemme c... wala ako masabi... lintik na!!!!!