Thursday, November 10, 2005

hanap hanap

ito ang sagot sa tag sa akin ni meyms... ang dali naman, wala bang mahirap-hirap dyan? hehehehe. anyways... ito ang instruction...

1.Go to your archives.
2.Find your 23rd post.
3.Post the 5th sentence.
4.Post the text of the sentence in your blog with these instructions.
5.Tag other people to do the same thing.

Ito ang sagot ko...

1. Done, nagpunta na ako dun.
2. Done, nagbilang from the first post up to the 23rd post.
3. ito na ang fifth sentence.
..because all of the employees are having their per diem and salary delayed. (sentence ba yan? fragment eh... di bale na, yun na yun!)
4. done, eto na nga po yung post at ayun ang text ng sentence sa taas.. hehehe.
5. tinatag ko sila..
May, Erica, May, Mei


yun lang!

1 comment:

Saint Eroica said...

actually i find this hard to do... tedious ha!!! wait lang... need time for this... give me a day pa! ;)