Wednesday, February 08, 2006

anak sa labas

kapag sumisikat ka talaga at yumayaman, dumarami ang kamag-anak mo, at ang matindi, bigla kang nagkakaroon ng anak sa labas! hahahaha! ano ba itong sinasabi ko? read this.

1 comment:

vemsan said...

at ako naman yung ex-gf ni Jimrex Jaca! hehehe