Wednesday, November 01, 2006

People On The Street

May mga kinausap si Boy Dapa upang malaman ang pulso ng masa:

Boy Dapa: Ano pong masasabi nyo sa mga kasulukuyang pangyayari?
Mamang Driver: Ituloy angsulong sa pagbaba ng presyo ng diesel!
Boy Dapa: Kayo naman ale?
Aleng Pasahero: Ituloy angsulong sa pagbaba ng pamasahe!
Boy Dapa: Ikaw naman bata?
Estudyante: Ituloy angsulong sa pagtaas ng baon!

No comments: