Wednesday, November 01, 2006

Ituloy angsulong sa English Speech !!!

Penoi: Hello Mam, followup ko lang ang application ko on Technical Support Engineer for "insert name of company here"
Ms. Ewan: Ah, is this "insert name of penoi here" ??
Penoi: Yes mam...
Ms. Ewan: ah sir, hindi ko na pinursu ang application nyo kasi napansin ko noong interview mo na hindi ka marunong mag-ingles... ang kailangan nila ay yung taong American Accent ang dating... kung itutuloy natin ang application nyo, PAREHO LANG TAYONG MAGSASAYANG NG ORAS!!!!
PenoI: ( pls break it to me gently)... OK!!! LETCH!!!

Ituloy angsulong!!! ituloy angsulong sa American Accent DAW!!!!

Tags:


No comments: