Thursday, November 16, 2006

Ituloy AngSulong ng Tame The Tikbalang

Asan na kaya ang bandang ito? Isa ito sa mga maraming banda noon na angat ang tugtugan. Ilan sa mga larawan nila ay matatagpuan dito.

2 comments:

Anonymous said...

gig: may 26, 2007. saturday. purple haze, tomas morato. P150.

Anonymous said...

tikbalang comin' straight attcha!