Marhgil MacuhaItuloy AngSulong sa Pagyaman dahil May Pera Sa Resibo!!!!

Monday, October 30, 2006

by penoi

ituloy angsulong sa pagyaman sa resibo

Ituloy angsulong sa pagyaman dahil may pera sa resibo mo!!! hanggang Nov 3 na lang ang pakulong ito ng BIR. Halos maubos ang load ko sa pagbabakasakaling manalo sa premyosaresibo.

Draw na sa November 3, 2006, at ang pedeng isaling resibo ay mga resibong mula Sept. 1, 2006 to November 2, 2006. Mapapanood ang draw sa ABC 5.

Paano ang Pagsali sa PremyoSaResibo??? Madali lang...

  • sa mga resibong halagang Php100 pataas

    • PSR space TIN asterisk Receipt Number asterisk Receipt Amount send to 9777

  • sa mga resibong halagang Php350 pataas

    • PSR space TIN asterisk Receipt Number asterisk Receipt Amount send to 9778


Ano pang hinihintay niyo pipol??? ituloy angsulong!!!! ituloy angsulong!!! ituloy angsulong sa pagyaman gamit ang mga resibo!!!! cccooooozzzzzzzz may premyosaresibo nyo!!!!

Tags: premyosaresibo, ituloy angsulongposted by Marhgil, 7:02:00 PM

0 komento:

isulat ang iyong gustong sabihin


Previous Posts

Marhgil » Ituloy angSulong para sa Paypal Philippines
Marhgil » Ituloy angsulong ng Open Source!
Marhgil » ituloy angsulong laban sa chacha!
Marhgil » Ituloy angsulong Laban sa Boy Bawang!!!!
Marhgil » confirmation
Marhgil » Are You Ready For Vista? What You Need To Know Abo...
Marhgil » The Advantages of a Broadband Connection
Marhgil » Online Multiplayer Games
Marhgil » RSS Feed Tools
Marhgil » How To Install and Setup WordPress Blog

Marhgil » Home