Monday, October 30, 2006

ituloy angsulong laban sa chacha!

ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha!

yan ang sigaw ng mga taga oposisyon! ayoko ng chacha! ang hirap kayang isayaw nun? kaya sunod ako sa kanilang adhikain. Makikisigaw na rin ako.

ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha! ituloy angsulong laban sa chacha!

Tag:

No comments: