Monday, October 30, 2006

Ituloy angsulong Laban sa Boy Bawang!!!!

ituloy angsulong laban sa boy bawang!
Ituloy angsulong laban sa patuloy na pagkaunti ng laman ng Boy Bawang. Dati-rati ay nasisiyahan ako sa pag-chibog ng Boy Bawang sa tuwing ako'y nag-iisa. Ngunit ngayon, ang Boy Bawang na ang nagpapainit sa ulo ko bukod sa masangsang na hangin mula sa tiyan ni BoyDyaryo.
Hanggang kelan tayo magtitiis mula sa ginagawang panloloko ng kumpanya ng Boy Bawang???? hanggang kelan i say!!! hanggang kelan!!!!

Ituloy angsulong LabaN sa Boy BAWANG!!!!!


Technorati Tags:
,

No comments: