Monday, October 30, 2006

Ituloy angsulong ng Open Source!

Bakit dapat ituloy angsulong ng Open Source? Dahil nakatipid ka na, malaya ka pa! Kaya Ituloy AngSulong ng Open Source Software!

Tag:

1 comment:

tutubing_karayom said...

Sige ituloy nyo kung ano man ang gusto nyong ituloy basta bigyan nyoko boy bawang susuportahan ko kayo! nyahahah!!