Tuesday, June 13, 2006

text sa cellphone

gusto nyo ng bagong text messages? daan kayo doon sa mansyon, doon ako nagpost ng bago. click this or this.

No comments: