Sunday, February 11, 2007

Ituloy AngSulong Sa Pagbabasa

At dahil walang cable t.v. connection sa bahay, pagbabasa ngayon ang inaatupag ko. Ito ang ilan sa mga nabasa ko na:

Anansi Boys

Origin

Wolverine: The End

Abangan nyo na lang ang review sa mga susunod na araw. Ituloy AngSulong sa pagbabasa! Ituloy!

No comments: