Thursday, February 08, 2007

Ituloy Angsulong Ng Atlantika

Go, Aquano, Go! Bukas na ang wakas ng Atlantika. Ano kayang mangyayari? Mamatay kaya si Baraccud? Magkatuluyan na kaya si Aquano at Amaya? Ang alam ko dyan, they will live happily ever after din. Hehehe.

Napansin ko lang, parang masyadong maiigsi ngayon ang mga palabas sa GMA. Parang kakaumpisa lang nung Atlantika, magwawakas na agad.

Ituloy Angsulong sa panonood ng wakas ng Atlantika! Ituloy Angsulong! Ituloy!

No comments: