Wednesday, February 07, 2007

Ituloy AngSulong Kontra Panggagamit!

Malapit na ang hangalan halalan. Mapapansin nyo na nagiging masa na naman ang tema o istilo ng mga kakandidato. Ginagamit na naman ang masa, pati yung mga iniidolo ng masa. Bakit? Syempre marami ang masa, malaking bahagdan ng mga botante ay ang masa. Tsk! Siguro panay na ang ensayo nila kung paano makitungo sa masa.

Ah! Ituloy AngSulong laban sa gamitan! Ituloy AngSulong kontra mangagamit! Ituloy!

No comments: