Tuesday, February 27, 2007

Welcome to PBBB!

Welcome to Pinoy Big Brother Blog! PBBB! Mula ngayon, mababasa nyo rito ang aming mga saloobin at pala-palagay tungkol sa kung anoman ang nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. An honest to goodness post about this famous reality tv show. Dahil dito, magiging kapamilya na ako ngayon, goodbye Jumong! Hehehe.

Yun lang!

1 comment:

abidubi said...

wooo, I'll be keeping track of this. hehe