Sunday, July 06, 2008

Hancock

Ang ganda ng Hancock. Napanood namin kahapon. Ang saya. Lumilipad na mag-iinom. Ang kulit ni Will Smith! Basahin ang Hancock review ko. Ayos, tama na ito.

No comments: