Wednesday, January 12, 2005

ewan ko

got promoted this year...bagong taon, bagong posisyon, bagong sweldo. at santambak na responsibility bigla ang nabigay sa akin. Santambak in the sense na yung status report ko na 1 page lang dati, umaabot ng 2 pages na ngayon sa dami ng dapat kong isulat. i was just wondering, doubled responsibility for a promotion and salary increase of only 17.6470588%!!! lugi yata ako, hindi man lang umabot kahit 20% or 30%. i was happy 6 months ago, coz i got a salary increase of almost 50%. But now, ewan ko...

No comments: