Wednesday, December 13, 2006

ituloy angsulong ng pagpapalitan ng kuro-kuro

this is one of the most controversial videos on youtube. at sumagot na rin si o'reilly. hayan, palitan ng kuro-kuro. kayo, sa tingin nyo, is this a case of child abuse?8 Year Old Child


Video Reaction


ituloy angsulong sa pagpapalitan ng kuro-kuro!

1 comment:

Anonymous said...

so stupid this americans !

Sign: an European one